Otoczkowanie jest uznaną na całym świecie form uszlachetniania materiałów nasiennych. Głównym czynnikiem, który wpłynął na rozpowszechnienie otoczkowania w rolnictwie i wielkotowarowej produkcji ogrodniczej było umożliwienie wysiewu precyzyjnego (punktowego) szczególnie w przypadku roślin drobnonasiennych. Wysiew taki gwarantuje poprzez równomierne rozmieszczenie nasion osiągnięcie wyrównanego i dorodnego plonu handlowego. Oprócz tego otoczka umożliwia umieszczenie preparatów grzybo i owadobójczych w bezpiecznej odległości od zarodka poprzez co zmniejsza ryzyko toksycznego oddziaływania użytych preparatów na tenże zarodek. Otoczkę nasienną również wzbogacamy o mikroskładniki, których deficyt glebowy jest powszechnie występującym zjawiskiem, a których obecność jest wprost niezbędna dla prawidłowego rozwoju roślin w początkowej fazie wzrostu.

Ogólnie występującym błędem na działce jest zbyt gęsty wysiew nasion. Przeważnie na typową grządkę wysiewasz jedno opakowanie np. marchwi ok. 5g nasion czyli 4000 szt, a powinieneś ok. 500 szt. Wysiewasz 8-krotnie więcej niż mówi praktyka i wszystkie podręczniki.

Dla przykładu na jeden hektar w produkcji wielkotowarowej wysiewa się:

ogórek 3 kg w przeliczeniu na 1 m² ok. 150 nasion
cebula 4 kg w przeliczeniu na 1 m² ok. 135 nasion
marchew 1.5 kg w przeliczeniu na 1 m² ok. 120 nasion

Zwiększenie ilości wysiewanych nasion na jednostkę pow. w większości prypadków powoduje zwiększenie porażenia chorobami jak również maleje dorodność pozyskiwanego plonu.

Dlatego OTOCZKOWANIE nasiona dla DZIAŁKOWCA to umożliwianie właśnie dokładnego rozrzedzonego siewu i danie szansy roślinom, aby pokazały, co potrafią. Jednocześnie na działce jest możliwość stworzenia idealnych warunków glebowych, a przede wszystkim wilgotnościowych dla nasion otoczkowanych. Niestety, nasiona te są najbardziej zależne od odpowiedniego uwilgotnienia gleby. Jednocześnie chcąc być uczciwym trzeba sobie powiedzieć, że wschody roślin są opóźnione w stosunku do tradycyjnego siewu do 7 dni np.marchew.

Wraz z przedsiębiorstwem „PRONAS” Nochowo opracowaliśmy ekologiczną technikę zabezpieczania nasion przed szkodnikami i chorobami fazy wschodów. INSTYTUT WARZYWNICTWA w Skierniewicach przeprowadził ścisłe badania przydatności zapraw ekologicznych w warunkach szklarniowo-laboratoryjnych i polowych. Doświadczenie zostało przeprowadzone dwutorowo. Aspekt ochrony przed szkodnikami został poprowadzony przez prof. dr Jana Narkiewicz-Jodko. Wstępna ocena przydatności ekologicznych zapraw do zwalczania szkodników fazy kiełkowania i wschodów w uprawie cebuli jest pozytywna. Tej samej ocenie została poddana marchew, lecz wyniki dotyczące tego gatunku jeszcze nie są na dzień dzisiejszy znane (badania w toku).

Pracownia Fitopatologi pod kierownictwem doc. dr hab. Józefa Robaka oceniła przydatność ekologicznych zapraw nasiennych kilku gatunków warzyw przed chorobami w okresie wschodów. Doświadczenie przeprowadzano w warunkach prowokacyjnych (zakażona gleba, duża wilgotność). Przeprowadzone badania wskazały dostateczną przydatność badanych zapraw w profilaktycznej ochronie siewek przed chorobami w okresie wschodów.

Dajemy Wam możliwość wyboru. Weźcie ekologię w swoje ręce. Zacznijcie od nasion, które zabezpieczyliśmy dla WAS ekologicznie przed szkodnikami i chorobami.

Z tych nasion uzyskasz naprawdę ZDROWY i dorodny plon.

Otoczka ekologiczna w przeciwieństwie do otoczek tradycyjnych, powstała w wyniku wykorzystania naturalnych substancji roślinnych i mineralnych, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczna dla ludzi i środowiska. Dobór odpowiednich, dla danego gatunku nasion, naturalnych preparatów roślinnych gwarantuje skuteczność w zakresie ograniczenia porażenia młodych roślin porównywalną do syntetycznych preparatów chemicznych.

W przypadku nasion gatunków narażonych na straty powodowane przez szkodniki, otoczka zawiera naturalne związki mineralne i roślinne stanowiące mechaniczną przeszkodę oraz wskazujące repelentne (odstraszające) działania przeciwko tym szkodnikom. Osiągnięta w tym zakresie skuteczność tylko w nieznacznym stopniu ustępuje syntetycznym wysoce toksycznym preparatom chemicznym.

Inkrustacja – powlekania nasion jest nowoczesną metodą zaprawiania materiału siewnego. W tradycyjnej metodzie inkrustacji stosowane są syntetyczne związki chemiczne o różnej kl. toksyczności umieszczone w polimerowej powłoce. Nasiona inkrustowane ekologicznie pokryte są naturalnym, roślinnym preparatem błonotwórczym, w którym rozmieszczone są odpowiednie dla gatunku preparaty roślinne i naturalne składniki mineralne. W skład otoczki oraz substancji inkrustującej wchodzą tylko i wyłączenie komponenty stosowane w ziołolecznictwie oraz przemyśle spożywczym. Wieloletnie doświadczenia pozwoliły na skuteczne wykorzystanie tych substancji w ochronie kiełkujących nasion.