Mikrootoczka

Test. Zabieg przypominający otoczkę tradycyjną, lecz wykorzystujemy tutaj wyniki prac badawczych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach i wprowadzamy ekologiczne nośniki ochrony przed szkodnikami fazy wschodów. Mikrootoczka ta poprawia jakość i dokładność wysiewu….